Vega İK

Vega İK her işletmeye uygun ve web tabanlı yapısı sayesinde işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm insan kaynakları süreçlerini zaman ve mekan ayrımı yapmadan yönetmenizi sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI DİJİTAL DÖNÜŞÜM MARATONUNUZA VEGA İK İLE BAŞLAYIN

Vega İK Modüller

İzin Yönetimi / Özlük Yönetimi / Zimmet Takibi
Eğitim Yönetimi / Anket Değerlendirme / Şirket Takvimi
Puantaj - Bordrolama / BES Otomatik Katılım / Vardiya Yönetimi
Talep Yönetimi / İş başvuru takibi / 360 derece değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirme Ve Anket Yönetimi


 • Çalışanlar ve yaptıkları işler hakkında güvenilir bilgi elde etmek
 • İyileştirme için fikirler oluşturmak ve fırsatlar yaratmak
 • Personelin işmotivasyonunu ve verimini artırmak
 • Beklentiler konusundaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak, endişeleri azaltmak
 • Performansı geliştirmek ve pekiştirmek
 • Ücretlendirme ve ödül standartları saptayarak başarının ödüllendirilmesini sağlamak
 • Kötü performansı ortaya çıkarmak, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak, yetersiz çalışanın durumunu yeniden gözden geçirmek
 • Çalışanın işe odaklanmasını sağlamak,
 • Yetersiz çıkan çalışanın eğitim gereksinimlerini tespit etmek, bunların nasıl karşılanacağını araştırmak
 • Yönetim becerilerini geliştirmek
 • Grup çalışmasını artırmak için, çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek
 • Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimi geliştirmek ve çalışanları belli bir anlayışdüzeyine çıkarmak
 • Çalışanın ilgi duyduğu konuları belirlemek ve örgütün amaçları ile çalışanın ilgisi arasında ahengi sağlamak

Özlük Yönetimi


 • Personel Genel Bilgileri
 • İş Tanımı ve Görevleri
 • Bağlı Olduğu Yönetici Bilgileri
 • Özlük Dosyaları ve Zimmet
 • İzin Yönetimi
 • İletişim ve Aile Bilgileri
 • Öğrenim ve Yabancı Dil Sertifika, Pasaport
 • Disiplin , Ödül, Ceza
 • Finans , Tahakkuka Esas Diğer Bilgiler

Finans Yönetimi


 • Puantaj; çalışanlarınızın aylık olarak çalışma sürelerini görebilir ve hak edişleri üzerinden ücret hesaplamalarını yapabilirsiniz.
 • Bordro; oluşturulan puantaj ile çalışanlarınızın alacakları ücretlerdeki resmi eklenti ve kesintileri görebilir, SGK bildirimlerinde bulunabilirsiniz.
 • Çalışanlarınıza bildirilmesi ve saklanması zorunlu hesap pusulalarını bildirebilir, sistem üzerinde saklayabilirsiniz.
 • BES(Zorunlu); İşletmelerde zorunlu olan BES kesintilerini yapabilir, çalışanlarınıza kesinti miktarlarını ve toplam kesinti miktarlarını gösterebilirsiniz.

Organizasyon Şeması


 • Organizasyon şeması kuruluşların üst yönetimden başlayarak bir kuruluşta kimin kime bağlı olarak çalıştığını, işletmedeki hiyerarşiyi gösterir şematik görsel ifadelerdir. Vega İK içerisinde birim ve departmanlara göre organizasyon şeması otomatik olarak oluşmaktadır. Departmanlara göre filtreler sayesinde daha sade bir görünüm elde edilebilir.

İzin Yönetimi


 • Vega İK İzin Yönetimi ile çalışanlarınızın talep etmiş olduğu izinleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Departmanlarınızın norm kadro sayılarına göre izin planlamaları ve talepleri değerlendirebilirsiniz. Çalışanlarınızın kullandığı izinler puantaj sistemine entegre olarak hesaplamalarınızda kolaylık sağlayacaktır.

Raporlama


 • Vega İK insan kaynakları süreçlerinde ihtiyacınız olan tüm raporları hazırlamanızı sağlar. Bu raporlar işletmenin geleceği ile ilgili alınacak kararlarda size yol gösterecek olan dokümanlardır. İnsan kaynakları departmanınız hazır olan raporların yanında istediği şekilde rapor tasarımları da hazırlayabilirsiniz.

Eğitimler


 • İşletmelerde çalışan eğitimi çok büyük bir öneme sahiptir. Eğitime gerekli önemi göstermeyen işletmelerin çalışanlarından alacağı verim ve başarı ile birlikte yoğun rekabet ortamında işletmenin sürekliliğini sağlaması çok zordur.
 • Bu önemli süreci yönetmeye yardımcı olmak için Vega İK eğitim modülü ile süreci çok daha kolay yönetebilirsiniz. Eğitim taleplerini alabilir ve talepler doğrultusunda eğitimler planlayabilirsiniz. Yılın ilk dönemlerinde yıllık eğitim planları hazırlanabilir ve uygulanabilir. Aynı zamanda çalışanlarınızın almış olduğu eğitimler ve süreleri de raporlanabilir.

Vardiya Yönetimi


 • İşletmelerde uygulanmakta olan vardiya sistemi yasal olarak postalar halinde çalışma olarak adlandırılır. Ülkemizde 2017 yılına kadar vardiya listeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne verilmek zorundaydı. Günümüzde bu listelerin Çalışma Bakanlığı’nın talep etmesi durumunda sunulabilmesi yeterlidir.
 • Vega İK Vardiya Planlama ile oluşturulan bu listelerin arşivlenmesi ve raporlanabilmesi hem yasal süreçte hemde iş gücü planlamada işletmenize kolaylık sağlayacaktır.

Duyuru Ve Bildiri Yönetimi


 • Çalışma alanı büyük olan veya saha çalışanı olan işletmelerde çalışanlarla haberleşmek zahmetli olabilir. Vega İK saha çalışanlarınız ve işletmeniz arasında bir iletişim köprüsü kurabilir. Çalışanlarınız Vega İK Mobil uygulaması ile yapılacak duyuruları Vega İK Mobil uygulaması ile bildirim olarak görebilir, duyurulardan anlık haberdar olabilirler.

Talep Yönetimi


 • Çalışanlarınız Vega İK sistemi üzerinden avans, izin, eğitim vb. taleplerini sizlere iletebilirler. Bunun yanı sıra yöneticilerinizde departmanları için personel talebinde bulunabilirler. İşletmedeki oluşan talepler raporlanarak eğitim, personel istihdamı gibi konularda yol gösterici rol oynayacaktır

Takvim


 • İşletmelerde zamanı etkin kullanmak önemlidir. Zamanı etkin kullanmanın yöntemide planlamadan geçer. Vega İK Takvim düzenleme ile kendinize çok daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yapmış olduğunuz toplantı ve etkinlik planlamalarına diğer çalışma arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

Vega İK ürünü hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

Yetkili arkadaşımız yazılım ürünlerimiz hakkında bilgi aktarımı yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

TOP