2023 Yılı Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı

/ / Duyurular

2023 Yılı Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı, Söz konusu limitler KDV dahil tutarlar olup, KDV dahil tutarların bu hadleri geçmesi durumunda fatura düzenleme zorunluluğu söz konusu olmaktadır.

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 544 sayılı VUK Genel Tebliği ile fatura düzenleme sınırı 2023 yılı için 4.400 TL olarak belirlenmiştir.

Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin belirlenen haddi geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK, md. 232).

Söz konusu limitler konusunda “KDV Dahil tutarın mı?, yoksa KDV Hariç tutarın mı?” dikkate alınacağı konusunda tereddüt oluşmaktadır. Söz konusu limitler KDV dahil tutarlar olup, KDV dahil tutarların bu hadleri geçmesi durumunda (örneğin 2023 yılı için 4.400 TL veya üzeri olması durumunda) fatura düzenleme zorunluluğu söz konusu olmaktadır.